Обща информация

Регионалната колегия на БАЗПлевен е учредена през 2019 г. на основание ЗСОМСААМСЗПФ на събрание организирано и ръководено от РЗИ – Плевен.

Регионалната колегия на БАЗ – Плевен (Колегията) е юридическо лице, регионална структура на съсловната организация на зъботехниците в България, съгласно Чл. 23. ал.1 от ЗСОМСААМСЗПФ.

Колегията упражнява своята дейност на територията, определена в Приложение към чл. 23, ал. 1 от ЗСОМСААМСЗПФ, а именно:

Плевен: общини Белене, Гулянци, Долна Митрополия, Долни Дъбник, Искър, Кнежа, Левски, Никопол, Плевен, Пордим, Червен бряг.

Всички зъботехници, които упражняват професията си на територията на колегията, задължително членуват в колегията, а тези, които не упражняват професията могат да членуват доброволно.

Членски внос

Членският внос съгласно Устава на БАЗ Чл. 49. (1) (изм. с Решение от 04.09.2021г.)  е в размер на десет лева на месец като дванадесетте месечни вноски за всяка календарна година се събират еднократно от 01.01. до 31.03. за текущата календарна година по банков път.

Контакти

Адрес

ул. „Тодор Каблешков“ 13, 5809, Плевен

Регионален председател

+359887918096

Имейл

office-pleven@baz.bg

Новини

Структура

Румен Маноилов

Председател

Обучения и курсове

За актуални куросове и обучения моля изпратете запитване на емайл: office-pleven@baz.bg или ни се обадете на телефон +359887918096

Полезни връзки